Özgeçmiş

A. Feyza ÇAKIR ÖZGÜNDOĞDU

Öğrenim Durumu:
2004 Sanatta Yeterlik, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Anasanat Dalı
2000 Y. Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Anasanat Dalı
1998 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Bölümü

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Geleneksel Doğu Karadeniz Mimari Dokusunun Seramik Form ve Yüzeylerde Yorumu, Prof. Hamiye Çolakoğlu.(Tez)
Sanatta Yeterlik Çalışması Başlığı ve Danışmanı:
Kemik Porselen Üretiminin İncelenmesi, Sanatsal Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Estetik Niteliklerinin Değerlendirilmesi, Doç. Nazan Sönmez.(Tez, sayfalar düzensiz)(Tez, YÖK kaydı)

Görevler:
Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi 2015-
Yar.Doç. Güzel Sanatlar Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2014-2015
Yar.Doç. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2007-2014
Dr.Ar.Gör. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004-2007
Ar.Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi, H.Ü. (35.madde geçici görevlendirme) 2001-2004
Ar.Gör. Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999-2001

ÜAK Doçentlik Sınavı 2009 Nisan Dönemi Yayın Aşaması’ndan Başvuru Belgeleri ve Sözlü Sınav Jüri Raporları (…)
ÜAK Doçentlik Sınavı 2013 Ekim Dönemi Sözlü Aşamasından Başvuru Belgeleri ve Jüri Raporu

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. The International Ceramic Artist Association, Zibo, ÇHC.
2. International Society For Education Through Art (INSEA).
3. Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER) , Ankara.
4. Türk Seramik Derneği (TSD) , İstanbul.

Ödüller :

1. “Fire for Effect 2017 “, Small Art Object III, 10 Select Awards, Vallauris, Fransa, 2017.
2. Zagreb Clay Fest 2016, Declaration of Excellence, Zagreb, Hırvatistan, 2016.
3. Zagreb Clay Fest 2014, Altın Plaket Ödülü, Zagreb, Hırvatistan, 2014.
4. Honorable Mention Award of 2011, 1.China Kaolin Grand Prix, Jingdezhen, ÇHC, 2011.
5. “Illuminate Vallauris”, Small Art Object I, 10 Select Awards, Vallauris, Fransa, 2007.
6. II. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali, Jüri Özel Ödülü, Buenos Aires, Arjantin, 2005.

Bilimsel Araştırma İçin Alınan Burslar
1. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Bursu, 2008-2009 Öğretim yılı Bahar Yarıyılı, Tsinghua Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Seramik Tasarımı Bölümü, Pekin, 2009.(Fotoğraf arşivi)
2. İsviçre Max Van Berchem Derneği, 13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Araştırmacı Katılımcı Bursu, Budapeşte, 2007.
3. Macaristan Hükümeti, 3 Aylık Araştırma Bursu, Batı Macaristan Üniversitesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Uluslar arası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, 2006.

AHCI’ de yer alan dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Özgündoğdu, A.F., “From Another Shore, Ceramic Works of Leman Kalay, Ceramics-Art and Perception No. 100, 2015

2. Özgündoğdu, A.F., “3D Printing as a Forming Method, Ceramics Technical No. 40, 2015
3. Özgündoğdu, A.F., “2014 Forum of the International Ceramic Artists Association“, Ceramics Technical No. 36, 2014.
4. Özgündoğdu, A.F., Moonlight Pieces,Works by Ömür Tokgöz , Ceramics-Art and Perception No. 90 2012
5. Özgündoğdu, A.F., Discovering the Layers Hidden in Ceramic Bodies, CeramicsTECHNICAL 33, 98-101 (2011).(Türkçe)
6. Özgündoğdu, A.F., “Education Models in Industrial Ceramic Design” CeramicsTECHNICAL 31, 104-108 (2010).(Türkçe)
7. Özgündoğdu, A.F., “Organic Bonds, Burcu Ö. Karabey’s Recent Works” Ceramics-Art and Perception, 79,80-83 (2010). (Türkçe)
8. Özgündoğdu, A.F., “Color Research on Porcelain Surfaces with Metal Salts” CeramicsTECHNICAL, 29, 52-55 (2009).(Türkçe)
9. Özgündoğdu, A.F., “Translucency as an Aesthetic Expression in Ceramic Art” CeramicsTECHNICAL, 26, 89-93 (2008).(Türkçe)
10. Özgündoğdu, A.F., “Artistic Researches in Reductive Kiln Atmosphere” CeramicsTECHNICAL, 21, 54-56 (2005).
11. Özgündoğdu, A.F., “Bone China from Turkey” CeramicsTECHNICAL, 20, 29-32 (2005)

Uluslararası bildiriler:
1. Özgündoğdu, A.F., Altay, Ş., “Seramik Sanatı Konulu Lisansüstü Araştırmalarda Güncel Yönelimler / Current Tendencies on Postgraduate Studies Themed The Art Of Ceramics“, Cumhuriyetin Işığında Yüksek Öğretimde Sanat Eğitimi Sempozyumu / The International Symposium on Arts Education in Higher Education in The Light of Republic, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2016.(Document)
2. Özgündoğdu, A.F., Altay, Ş., “3D Printing or 3D Thinking? Industrial Ceramic Design Education in Postmodern Art And Design Perception“, 5th ICMEA Symposium, Fuping, Xi’An, Çin Halk Cumhuriyeti, 2016.(Document)
3. Özgündoğdu, A.F., “Men Resemble The Place They Live” 3. Uluslararası Seramik Sanatı Forumu bildiri kitabı, Zibo, Çin Halk Cumhuriyeti, 2014.
4. Özgündoğdu, A.F.,”Different Perspectives in a New Period, New Focuses: An Analysis on the Emerging Artists Performing Turkish Art of Ceramics“, 4. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Sempozyumu Bildiri Kitabı,Fuping, ÇHC, 2013.
5. Özgündoğdu, A.F., “Let’s Get Out the Workshop !”. 33. InSEA Dünya Kongresi, Bildiri kitabı ve sözlü sunum. Budapeşte,Macaristan, 2011.
6. Özgündoğdu, A.F., “Catching Shadows by Clay: A Critical Self-Reading In Ceramic Art”. 3. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Sempozyumu Bildiri Kitabı ve sözlü sunum. Fuping, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010 (Türkçe).
7. Özgündoğdu, A.F., “Architectural Reflections: An Autocritical Essay”. 2. Uluslararası Seramik Sanatı Forumu bildiri kitabı, Zibo, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010 (Türkçe).
8. Özgündoğdu, A.F., “A Study On The Decoration Characters of the Ottoman Perıod Ceramics in Hungary”. 13. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, sözlü Sunum, Budapeşte, Macaristan, 2007.
9. Özgündoğdu, A.F., “An Interpretation of Ceramics Art Writings on Technical Researchs in Turkey”. 2. Uluslararası Seramik Dergileri Editörleri Birliği (ICMEA) Konferansı bildiri kitabı ve sözlü sunum. Fuping, Çin Halk Cumhuriyeti, 2007.
10. Özgündoğdu, A.F., “Metal Klorür Çözeltileri İle Porselen Yüzeylerde Sanatsal Renk ve Doku Araştırmaları”. 4. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri bildiri kitabı. Eskişehir, 2007.
11. Özgündoğdu, A.F., “Lost Bridges: An Ethnographical Expression of the Ceramic Art Writing”. Critical Studies, Contemporary Writing For the Ceramic Arts Conference, sözlü sunum. ICS, Kecskemet, Macaristan, 2006.
12. Özgündoğdu, A.F., “Işıkgeçirgen Porselen Bünyelerde Suda Çözünebilir Renklendiriciler ile Sanatsal Araştırmalar”. 6. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi bildiri kitabı ve sözlü sunum. Sakarya, 2006.

Ulusal bildiriler:

1.“Seramik Ürün Tasarımında Eklemeli Üretim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Disiplinlerarası Uygulamalar”, 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım, Başkent Üniversitesi, 2015.
2. Özgündoğdu, A.F.”Seramik Üretiminde Çağdaş Bir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Üç Boyutlu Yazıcılar/3d Printers as a Contemporary Shaping Method in Ceramics Production” 8. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, 2014.
3. Özgündoğdu, A.F., “Seramik Sanatı Konulu Lisansüstü Tezlerde Yaklaşımlar ve Yayınların Değerlendirilmesi”, Sanat ve Tasarım Alanlarında Lisans ve Lisansüstü Eğitim Sempozyumu bildiri kitabı ve sözlü sunum, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul, 2009.
4. Özgündoğdu, A.F., “Sanatsal Amaçlı Kemik Porselen Üretiminde Bünye Araştırmaları, Biçimlendirme Sorunları ve Renk Uygulamaları”, 13. Kil Sempozyumu bildiri kitabı ve sözlü sunum, Isparta, 2007.

Kişisel Sergiler

1. “Fragments”, Europski Dom, Zagreb, Hırvatistan, 2017.
2. Kişisel seramik sergisi, GaleriM, Çayyolu, Ankara, 2014.
3.Shadows”, Uluslararası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, Macaristan, 2006.
4. Seramik ve Cam Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2005.

Uluslararası Uygulamalı Etkinlikler
1. Hacettepe Üniversitesi Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu,Ankara,2012.
2. Kristal Sır Pişirimi Sempozyumu,Katılımcı,Tiflis, Gürcistan, 2011.
3. 2. Zibo Seramik Forumu Atölye Çalıştayı, Katılımcı, Çin Halk Cumhuriyeti, 2010
4. 5. Uluslararası Zlakusa Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Sırbistan, 2009.
5. 1. Zibo Seramik Forumu Atölye Çalıştayı, Katılımcı, ÇHC. , 2008.
6. 5.Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Avanos, 2007.
7. 5. Uluslararası Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Camagüey, Küba, 2006.
8. 1. Perdasdefogu Seramik Sempozyumu, Katılımcı, İtalya, 2006.
9. 5. Sound of Clay Seramik Sempozyumu, Katılımcı, Macaristan, 2006.

Uluslararası Sergiler

1. 3. International Ceramic Triennial UNICUM, Slovenya, 2015.
2. 1. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 2014.
3. Zagreb Clay Fest kapsamında Zagreb Ex-Tempore sergisi, Hırvatistan, 2014.
4. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ÇHC., 2014.
5. 13. Westerwald Prize 2014-Ceramics of Europe, Almanya, 2014.
6. Exhibition of the 4th International Triennial of Silicate Arts Kecskemet, Macaristan, 2014.
7. 2. Kaolin Cup, China International Ceramic Art Contest&Exhibition, Jingdezhen, ÇHC, 2013.
8. Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Macsabal Koleksiyon Sergisi, Ankara, 2013.
9. Hacettepe Üniversitesi Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu Sergisi ,Ankara,2012.
10. 2. International Ceramic Triennial UNICUM, Slovenya, 2012.
11. 4. International Ceramics Biennale of Marratxi, İspanya, 2012.
12. 1. Kaolin Cup, China International Ceramic Art Contest&Exhibition, Jingdezhen, ÇHC, 2011.
13. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi,Shenzen Kültür Festivali, ÇHC., 2011.
14. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Qindao Sanat Müzesi, ÇHC., 2010.
15. Uluslararası Seramik Sanatçıları Derneği Üyeleri Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ÇHC., 2010.
16. 80. Uluslararası La Rambla Seramik Yarışması Sergisi, Córdoba, İspanya, 2010.
17. 30. Uluslararası L’Alcora Seramik Yarışması Sergisi, İspanya, 2010.
18. Uluslararası Küçük Boyutlu Porselenler Sergisi, the Riga Porselen Müzesi, Letonya, 2010.
19. Pécs 2010 Kültür Başkenti Etkinlikleri, Pecs-Baranya Sanatçı Derneği Sergisi, Pecs, Macaristan, 2009.
20. 1.Uluslararası Seramik Trienali (UNICUM09) Sergisi, Ljubljana, Slovenya, 2009.
21. 1.SERES Kongresi Uluslararası Seramik ve Cam Sergisi, Eskişehir, 2009.
22. 12. Westerwald Prize 2009-Ceramics of Europe, Almanya, 2009.
23. 2. Uluslararası Silikat Sanatları Trienali Sergisi, Kecskemet, Macaristan, 2008.
24. 1.Zibo Seramik Sanatı Forumu Koleksiyon Sergisi, Li Ziyuan Sanat Merkezi, Zichuan, ÇHC., 2008.
25. 4. El Vendrell Çağdaş Seramik Bienali Sergisi, İspanya, 2007.
26. 1. Uluslararası Marratxi Seramik Bienali Sergisi, İspanya, 2006.
27. 3. Elit-Tile Uluslararası Seramik Karo Trienali, Sergileme, Dominik Cumhuriyeti, 2006.
28.5. Uluslararası Seramik Sempozyumu Sergisi, Camagüey, Küba, 2006.
29. 1. Perdasdefogu Seramik Sempozyumu Sergisi, Ogliastra, Sardinya, İtalya, 2006.
30.Sound of Clay Sempozyumu Sergisi, Uluslararası Seramik Stüdyosu, Kecskemet, Macaristan, 2006.
31. 2. Uluslararası Çağdaş Mozaik Bienali Sergisi, Buenos Aires, Arjantin, 2005.

Ulusal Sergiler

1. Ankara Üniversitesi, 21.Geleneksel Kültür Sanat Günleri Kapsamında Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Ankara, 2014.
2. 5. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenen karma seramik sergisi, Afyonkarahisar, 2014.
3. 1.Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı kapsamında “Miras” konseptli sergi, Şeyh Edebali Üniversitesi,Bilecik, 2014.
4. “Günbegün” Karma Seramik Sergisi, Galeri Soyut, Ankara, 2014.
3. “ Tarihte Yolculuk” Çömlekten Sanat Objesine. Karma Seramik Sergisi. 4. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir, 2011.
4. “Sanatın Anadolu Aydınlanması”, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Programı Etkinlikleri, Işık Üniversitesi Sanat Galerisi, İstanbul, 2010.
5. “Merhaba Füreya Merhaba”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul, 2010.
6. “Barınma” Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, 2010.
7. “Yolculuk” Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi, Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi, 2009.
8. Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Etkinlikleri Karma Sergisi, Antalya, 2008.
9. “ Frig Esintileri” Karma Seramik Sergisi, Eskişehir, 2007.
10. Türk Seramik Sanatı Sergisi”, M.S.G.S.Ü. Tophane-i Amire Kültür Merkezi Sergi Salonu, İstanbul, 2007.
11. 5. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Bey Konağı, Avanos, 2007.
12. Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtluoğlu Sergi Salonu, Kayseri, 2007.
13. OMÜ. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2007.
14. Sanat Eğitimcileri Derneği Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 2006.
15. 66. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi, Resim ve Heykel Müzesi, Ankara, 2006.
16. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya, 2005.
17. OMÜ. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, 75. Yıl Kültür Merkezi, Samsun, 2005.
18. Karma Seramik Sergisi, Skala Sanat Galerisi, Eskişehir, 2003.
19. “Çamurun Dili” Karma Seramik Sergisi, Keşif Sanat Galerisi, Ankara, 2003.
20. “Ateşin Toprakla Dansı” Karma Seramik Sergisi, Çan Belediyesi Sergi Salonu, Çan, 2003.
21. HÜGSF Seramik Bölümü Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, 2003.
22. Grup Seramik H Karma Seramik Sergisi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Ankara, 2002.
23. 7. Altın Testi Seramik Yarışması, İZFAŞ Sanat Galerisi, İzmir, 2002.
24. Karma Seramik Sergisi, Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Galerisi, Bolu, 2002.
25. “Gençlik Sergisi”, T.C. Kültür Bakanlığı, Uygarlıklar Beşiği Türkiye 2001 Kültür ve Sanat Şöleni, İçel Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, İçel, 2001.
26. TRT Resim ve Seramik Sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi Galerisi, 2001.
27. 1. Ulusal Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu Sergisi, Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos, 2000.
28. Otuz Yaş Altı Genç Seramikçiler Sergisi, Dr. İbrahim Bodur Müzesi Sergi Salonu, Çan, 2000.

Koleksiyonda Yer Alan Eserleri
1. Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi, Ankara.
2. Jingdezhen Seramik Müzesi, ÇHC.
3. Zlakusa Uluslararası Seramik Sempozyumu Koleksiyonu, Sırbistan.
4. Uluslararası Seramik Trienali (UNICUM) Koleksiyonu, Koroška Sanat Galerisi, Slovenya.
5. Li Ziyuan Sanat Merkezi Koleksiyonu, ÇHC.
6. Uluslararası Çağdaş Seramik Müzesi (M.I.C.C.) Koleksiyonu, Arjantin.
7. Igneri Sanat ve Arkeoloji Derneği Koleksiyonu, Dominik Cumhuriyeti.
8. Camagüey Uluslararası Seramik Müzesi Koleksiyonu, Küba.
9. Ogliastra Uluslararası Seramik Sempozyumu Koleksiyonu,Sardinya, İtalya.
10. Marratxi Uluslararası Seramik Bienali Koleksiyonu, İspanya.
11. Macaristan Uluslararası Seramik Stüdyosu Koleksiyonu, Kecskemet, Macaristan.
12. Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Koleksiyonu, Bolu.

Sergi, Sempozyum Yürütme Kurullarında Görevleri
1. 6. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Görevi, Avanos, 2008.
2. 3. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri SERES 2005, Yürütme Kurulu Görevi, 2005.
3. 2. Uluslararası Uygulamalı Avanos Seramik Sempozyumu, Sergileme Komitesi Üyeliği, 2001.

Sanat Katalogları
1. Selections of Ceramic Art From International Masters, Li Ziyuan Sanat Merkezi, ISBN 988-97358-3593-1, 2008.

Hakkında Yazılmış Yazı

Traces with Layers” Article by Burcu Karabey. Özgündoğdu’s Latest Works In Relation with Nature and Environment. p. 98 – 100. Ceramics: Art and Perception No. 101 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s